KvK nummer: 72190973
RSIN: 859022936
AGB code: 41529957

Hoofdlijnen uit het ANBI beleidsplan

We hebben een passie om te zorgen voor mensen!Dit doen we door mensen onvoorwaardelijke liefde te geven, die we zelf ontvangen. Daarbij bieden we een plek van rust, ruimte, duidelijkheid en zorg vanuit een protestants christelijke levensvisie en wereldbeeld.Wij exploiteren een non-profit woonzorg voor specifieke doelgroepen in de regio Apeldoorn, en zijn gevestigd in Voorst.

  • Doelgroep 1: jongvolwassenen (18–30 jaar) met een indicatie voor begeleid wonen die zich voorbereiden op zelfstandig wonen.
  • Doelgroep 2: volwassenen (18-50) met een indicatie voor begeleid wonen die zich voorbereiden op zelfstandig wonen.
  • Doelgroep 3: volwassenen (18-50) die tijdelijk rust zoeken omdat ze hun eigen situatie even willen ontvluchten.

De beheerder woont met zijn vrouw in een afgeschermd gedeelte van het pand.

Zie voor de basis financiering het ANBI beleidsplan 2018. Het ANBI-beleidsplan zal jaarlijks worden gecontroleerd en bijgewerkt waar nodig.

Vanaf onze start in nov 2019 hebben we deze financieringsvormen:

  • WMO Zorg in Nature of op basis van PGB.
  • WLZ op basis van PGB
  • Fondswerving voor bewoners gerelateerde verbouw en goederen zoals inrichting kamers en gemeenschappelijke ruimtes, dieren, inrichten stilteplek, inrichting buitenruimte (bijvoorbeeld volkstuin). En voor kwaliteitsverbetering van het team.
  • Giftenwerving voor extra zorg (bijvoorbeeld therapie) of middelen (bijvoorbeeld boeken) en ontspanning voor bewoners, en ondersteuning door vrijwilligers.

Wij zijn onderaannemer voor wat betreft WMO ZiN van Profila Zorg en Agapé Zorg. Daarnaast werken we nauw samen met Branchevereniging Zorgcollectief.

De bedrijfsvorm is een stichting. Waarbij momenteel omslag wordt gemaakt van bestuur naar bestuurder en Raad van Toezicht.

De Besorhoeve ANBI beleidsplan Dillestraat 1.5

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol 2023