Per 01 januari is het bestuursmodel gewijzigd. We waren voorheen een stichting bestuur, nu is Mark directeur/ bestuurder geworden en de overige bestuursleden zijn nu leden van de Raad van Toezicht.

Delen? Ja graag!